Vores ambition

ADA Green Energy udvikler og investerer i grønne projekter indenfor vedvarende energi. Det gælder blandt andet produktion af el fra sol og vind, men også fra biomasse. Vi mener, det er vigtigt, at vi får etableret ny vedvarende energiproduktion, som bidrager til den grønne omstilling og forsyningssikkerheden.

Vi prioriterer at udvikle vores egne projekter – primært i Danmark. Derudover vil vi udvikle, etablere og drive anlæggene til energiproduktion, således at vi kan opbygge og pleje langvarige relationer til lodsejere, naboer og lokalsamfund.

Med vores dybe rødder i andelsbevægelsen har vi erfaring for, at tæt samarbejde med lokalsamfundet skaber størst værdi for både selskabet og lokalsamfundet. Derfor vil vi på sigt tilbyde medejerskab af de anlæg, vi udvikler til lokale og naboer til anlæggene.

Om ejerne

Danish Agro a.m.b.a.

Danish Agro er et andelsselskab, som er ejet af 8.250 danske landmænd.

Vi er en international landbrugskoncern med fokus på at sikre, at der skabes størst mulig værditilvækst for den enkelte landmand. Dette udspringer af vores vision om at være den foretrukne og mest betydende samarbejdspartner for landbruget i Skandinavien og Østersøregionen.

I 2022 har vi lanceret nye målsætninger for reduktion af koncernens klimabelastning. I 2026 vil vi have reduceret vores egen klimabelastning (Scope 1 og 2) med 30 pct. i forhold til niveauet i 2020, og i 2030 vil vi have reduceret med mindst 50 pct. i forhold til 2020. I 2050 skal vi være klimaneutrale i hele værdikæden.

For at indfri den ambition vil vi investere i vedvarende energiprojekter, så vi kan blive selvforsynende med grøn strøm og grøn gas. Stort set alle vores energiinitiativer tages sammen med landmænd som medejere for derigennem at bidrage til, at branchen som helhed lykkes med den grønne omstilling.

Læs mere om Danish Argro: www.danishagro.dk

AURA Energi a.m.b.a

AURA er en andelsejet energi- og fiberkoncern med mere 100 års erfaring med at opbygge og levere kritisk infrastruktur.

Vi beskæftiger os med e-mobility, installation, fibernet, el-handel, vedligehold og udbygning af el-nettet samt innovative aktiviteter inden for vedvarende energi, mobilitet og grøn omstilling.

Lige siden der for første gang var strøm i stikkontakterne, har vi investeret i lokal infrastruktur til gavn for vores 112.000 andelshavere. Som andelsselskab har vi en vigtig opgave i at bidrage til udviklingen af det lokalsamfund, som vi er en del af, og som vi er ejet af.

AURA har en ambition om at være drivkraft for den grønne omstilling og bæredygtighed. I det ligger der, at vi tager ansvar for udbygningen af den vedvarende energiproduktion, så vi kan lykkes med den elektrificering, som er vigtig for at nå i mål med den grønne omstilling.

Investering i vedvarende energiproduktion ligger i naturlig forlængelse af den af vores kerneopgaver, som rækker allerlængst tilbage i tiden, nemlig distribution af strøm. I takt med elektrificeringen bliver elproduktionen med decentral, og det er derfor oplagt, at vi som har stor erfaring med at distribuere strømmen decentralt, også tager ansvar for produktionen.

Læs mere om AURA: www.aura.dk