Klaus Høgh

Direktør/Projektudviklingschef
kho@adagreenenergy.dk
+45 4034 1893

Klaus står for den daglige drift og ledelsen af ADA Green Energy. Han er projektudvikler inden for sol, vind og biogas, og har over 25 års erfaring med projektudvikling og over 10 års erfaring med projektudvikling af vedvarende energi.

Kristian Hautorp

Projektleder
krha@adagreenenergy.dk
+45 3020 9660

Kristian er projektudvikler og projektleder i ADA Green Energy. Han screener potentielle områder og projekter, og har stor fokus på dialog og samarbejde med offentlige myndigheder, lodsejere og naboer til anlæggene.

Visti Hougaard Frost

Projektudvikler
vihf@adagreenenergy.dk
+45 2337 9027

Visti udvikler sol- og vindprojekter i ADA Green Energy. Han skaber gennem samarbejde med myndigheder, lodsejere og naboer til anlæggene, nye vedvarende energianlæg. Anlæg som leverer grøn omstilling og økonomisk udvikling lokalt.

Herudover får selskabet hjælp fra afdelinger i både AURA og Danish Agro koncernerne til opgaver indenfor økonomi, bogholderi, kommunikation, jura og finansiering. Dermed har ADA Green Energy de nødvendige specialkompetencer som er nødvendige i det daglige for at varetage selskabets opgaver og sikre et bidrag til den grønne omstilling.