Vi investerer i den
grønne omstilling

ADA Green Energy

ADA Green Energy vil være med til at sikre den fremtidige forsyning af vedvarende energi i Danmark og skabe markante ryk på den grønne omstilling.

Derfor investerer vi massivt i vedvarende energi, og vores mål er at have produktionskapacitet svarende til mindst 200 GWh årligt senest i 2025. Det svarer til energiforbruget for mellem 40-50.000 husstande.

ADA Green Energy er stiftet af landbrugskoncernen Danish Agro og energikoncernen AURA, som deler ejerskabet ligeligt. De to koncerner har med en lang historie som andelsejede selskaber fælles værdisæt, der bygger på at løfte i flok. Derudover komplementerer de hinanden med indsigt og kompetencer inden for henholdsvis landbrugsbranchen og energisektoren.

Energiformer

Biogas

Vi investerer i og driver biogasanlæg, som kan håndtere mindst 300.000 ton biomasse om året, og dermed kan producere 12.000.000 m3 metan årligt. Biogasanlægget omdanner biomasse til energi, som sendes ud i gasnettet og den afgassede biomasse sendes tilbage til landmændene, som leverede biomassen.

Vindmøller

ADA Green Energy udvikler, investerer i, opstiller og driver landbaserede vindmøller. Vi opstiller som udgangspunkt vindmølleparker med flere vindmøller på samme lokation, men vi er altid interesserede i dialog, også med lodsejere, som har jord til en enkelt eller to vindmøller.

Solceller

ADA Green Energy investerer i landbaserede solcelleparker. Vi udvikler, investerer i, opstiller og driver større solcelleanlæg på 30ha. og opefter. Vi er også interesserede i at opstille mindre anlæg, hvis de rigtige muligheder byder sig.